Voorwaarden

 • Algemeen
  Hondenhotel Enjoy verplicht zich de in het pension gebrachte hond of kat naar beste vermogen en behoren te verzorgen. Zij behoudt zich het recht voor, deze verzorging te doen plaatsvinden op de wijze die zij het beste acht. De eigenaar geeft digitaal of op papier alle relevante inlichtingen die voor een goede verzorging van de hond nodig zijn.
 • Bereikbaarheid eigenaar
  Voor noodgevallen vragen wij om tijdens de pensionperiode een betrouwbare terugvalpersoon aan te wijzen, die op de hoogte is van de wensen van de eigenaar of voor eventuele aanvullende informatie kan zorgen.
 • Opname
  Honden en katten worden uitsluitend toegelaten indien het geldige entingsbewijs kan worden overlegd. De hond moet minimaal twee weken voordat hij/zij in pension komt ingeënt zijn. Vereiste entingen: Jaarlijkse cocktail enting en Kennelhoest (Bordetella) – die laatste geldt alleen voor honden. Deze enting moet MINIMAAL 3 weken voor aankomst gegeven worden omdat de hond de eerst 3 weken symtomen kan krijgen en deze ook kan verspreiden.
 • Parasietvrij 
  Alle honden en katten moeten vlo, teek en wormvrij zijn op het moment dat ze in pension komen. Als blijkt dat dit niet het geval is, heeft Hondenhotel Enjoy het recht om de hond of kat alsnog te behandelen. Dit is ter bescherming van de overige pensionhonden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.
 • Aansprakelijkheid/schade
  Hondenhotel Enjoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade ten gevolge van ziekte, verwondingen, overlijden of andere gebeurtenissen met betrekking tot het in pension genomen dier of de mee gegeven spullen. De eigenaar is altijd aansprakelijk voor de schade aan personen en zaken door de hond of kat aangebracht, door welke oorzaak dan ook.
 • Voorbehoud van opname
  Hondenhotel Enjoy behoudt zich altijd het recht om honden en katten te weigeren, indien zij meent dat de hond of kat een bedreiging vormt voor de gezondheid van de overige dieren, dat het verblijf in het pension de gezondheidstoestand van het dier zelf schaadt, of dat uw hond of kat een bedreiging vormt voor het personeel.
 • Betaling
  De totale pensionkosten dienen voor aanvang van het pensionverblijf te worden voldaan. Tijdens het hoogseizoen hanteren wij een aanbetaling van 50%.
 • Annulering
  Bij annulering vóór aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten de hoogte van de aanbetaling.
 • Ziekte en ziektekosten
  In geval van ziekte van de hond, of indien zij dit nodig acht, heeft Hondenhotel Enjoy het recht de eigen dierenarts te consulteren. De kosten van het consult en eventuele behandelingen door de dierenarts alsmede de voorgeschreven medicijnen e.d. komen altijd voor rekening van de eigenaar en worden contant afgerekend bij het halen van de hond.
 • Eigendomsoverdracht
  Indien de hond of kat uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de overeengekomen pensionperiode niet is afgehaald zonder dat de eigenaar/gemachtigde contact heeft opgenomen gaan de eigendomsrechten van het dier over naar Hondenhotel Enjoy. Hondenhotel Enjoy is dan gerechtigd een andere eigenaar te zoeken. De kosten van het pensionverblijf tot aan de plaatsing worden op de eigenaar verhaald.
 • Medicijnen en eigen voer
  Als uw hond of kat medicijnen of speciaal dieetvoer gebruikt, wordt dat tijdens de pensionperiode uiteraard door ons gegeven. Zorg wel voor voldoende voer/medicijnen (liefst iets meer), evenals goede instructies betreffende hoeveelheid en gebruik.